Obywatelstwo hiszpańskie – jak je uzyskać?

Obywatelstwo hiszpańskie – jak je uzyskać?

Jeśli planujesz zostać na dłużej w Hiszpanii, będziesz musiał ubiegać się o obywatelstwo lub prawo stałego pobytu. Dopiero po dziesięciu latach mieszkania w Hiszpanii przysługuje Ci obywatelstwo lub szybciej, jeśli będą dotyczyły Cię pewne zwolnienia.

O jakie zwolnienia chodzi? Jak ubiegać się o obywatelstwo? Jakie formalności są niezbędne, aby je uzyskać? – na te i inne pytania, odpowiedzi znajdziesz w poniższym poradniku.

Komu przysługuje obywatelstwo hiszpańskie?

Obywatelstwo hiszpańskie opiera się na zasadzie jus sanguinis („prawo krwi”), chociaż istnieją ograniczone przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa hiszpańskiego w oparciu o zasadę jus soli („prawo ziemi”). Mówiąc prostym językiem wyróżniamy dwa obywatelstwa: obywatelstwo dla osoby urodzonej w Hiszpanii oraz obywatelstwo hiszpańskie nieuwarunkowane innymi czynnikami niż miejscem pochodzenia.

Możesz posiadać obywatelstwo hiszpańskie oparte na zasadzie jus sanguins, jeśli:

 • Przynajmniej jeden z Twoich rodzic jest Hiszpanem,
 • Urodziłeś się w Hiszpanii i przynajmniej jeden z Twoich rodziców jest rodowitym Hiszpanem,
 • Urodziłeś się w Hiszpanii i masz zagranicznych rodziców,
 • Urodziłeś się w Hiszpanii, ale nie możesz określić swojego pochodzeniu; Twoim pierwszym znanym terytorium zamieszkania była Hiszpania,
 • Jesteś cudzoziemcem w wieku poniżej 18 lat – możesz nabyć obywatelstwo hiszpańskie po przyjęciu przez obywatela hiszpańskiego.

Możesz ubiegać się o obywatelstwo hiszpańskie oparte na zasadzie jus soli, jeśli:

 • Byłeś pod opieką hiszpańskiego obywatela,
 • Twój ojciec lub matka urodzili się w Hiszpanii i stracili obywatelstwo,
 • Jesteś przyjętym cudzoziemców w wieku powyżej 18 lat.

Naturalizacja – czyli nabycie obywatelstwa

Narodowość hiszpańska może zostać nabyta poprzez naturalizację. Jest ona przyznawana wyłącznie według uznania rządu na mocy dekretu królewskiego.

Każda osoba może również poprosić o obywatelstwo hiszpańskie po okresie stałego, legalnego pobytu, o ile ma ukończone 18 lat. Jest to możliwe także jeśli osoba jest młodsza, wówczas należy zrobić to za pośrednictwem przedstawiciela prawnego.

Jeśli chcesz ubiegać się o obywatelstwo przez pobyt, musisz mieszkać w Hiszpanii przez:

 • 10 lat,
 • 5 lat, jeśli otrzymałeś status uchodźcy
 • 2 lata jeśli jesteś obywatelem kraju Iberoamerykańskiego (w tym Portugalii), Andory , Filipin, Gwinei lub jeśli możesz udowodnić, że jesteś Żydem sefardyjskim związanym z Hiszpanią. W 2015 roku Rząd Hiszpanii uchwalił ustawę mówiącą, że Żydzi związani z Hiszpanią mogą uzyskać obywatelstwo hiszpańskie poprzez naturalizację. Nie jest do tego potrzebny stały pobyt. Wstępnie osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek w przeciągu 3 lat od daty – 1 października 2015 roku, jednak ostatecznie przedłużono ten okres o rok. Wymogiem jest dostarczenie dowodów na pochodzenie oraz zdanie egzaminu z języka hiszpańskiego (plus pytania odnośnie kultury hiszpańskiej). Osoby poniżej 18 roku życia, powyżej 70 lub z niepełnosprawnością są zwolnione z pisania egzaminu.
 • 1 rok w przypadku, gdy urodziłeś się na terytorium Hiszpanii lub nie skorzystałeś z prawa do swojej narodowości w ustalonym czasie. Innym powodem może być to, że przez dwa kolejne lata byłeś pod opieką prawną, ochroną hiszpańskiego obywatela lub instytucji oraz jeśli trwasz w związku małżeńskim z obywatelem Hiszpanii ponad rok czasu, albo jesteś wdowcem po obywatelu hiszpańskim.

Jak uzyskać obywatelstwo hiszpańskie?

Jeśli spełniasz wyżej wymienione warunki możesz ubiegać się o obywatelstwo hiszpańskie.
W tym celu konieczne jest złożenie wypełnić formularz wniosku o obywatelstwo hiszpańskie pod tym linkiem:

Dokument

Ponadto będziesz musiał udowodnić, że jesteś “dobrym obywatelem” – stabilnym finansowo oraz niekaralnym. Zostać uznanym przez władze za wystarczająco zintegrowanym ze społeczeństwem hiszpańskim, na przykład być w stanie nauczyć się mówić w języku hiszpańsku, jeśli dotychczas tego nie potrafisz.

Osoby, które mogą ubiegać się o obywatelstwo

Możesz ubiegać się o obywatelstwo hiszpańskie, jeśli spełniasz powyższe warunki oraz masz ukończone 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich (od 14 r.ż.) powinny skorzystać z pomocy prawnej lub wsparcia opiekuna prawnego. Za osoby poniżej 14 roku życia odpowiada opiekun prawny, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej, jeśli sąd orzeknie zdolność do czynności prawnych – osoba niepełnosprawna, a jeśli nie – opiekun osoby niepełnosprawnej.

Stała rezydentura, a obywatelstwo – różnice

Jeśli uzyskasz zezwolenie na stały pobyt będziesz mógł pozostać w Hiszpanii jako rezydent przy jednoczesnym zachowaniu własnego obywatelstwa i paszportu. Otrzymasz również większość takich samych praw, jakie posiadają obywatele Hiszpanii.

Jeśli zostaniesz obywatelem Hiszpanii, będziesz musiał zrezygnować z wcześniejszego obywatelstwa i paszportu. Uzyskasz te same prawa, co inni obywatele Hiszpanii, a także staniesz się obywatelem Unii Europejskiej ze swobodą przemieszczania się w jej obszarze. Ponadto będziesz mógł brać czynny udział w wyborach europejskich.

Kto i jak może uzyskać pobyt stały?

Jeśli mieszkasz w Hiszpanii i co najmniej przez 5 lat jesteś zarejestrowany jako „stały rezydent” – możesz ubiegać się również o pobyt stały. Musisz rozważyć, na której opcji bardziej Ci zależy. Jeśli zdecydujesz się na pobyt stały wystarczy, że udowodnisz, że jesteś w stanie utrzymać się finansowo, nie byłeś karany, posiadasz paszport z własnego kraju oraz ubezpieczenie zdrowotne. Taką dokumentację należy złożyć w lokalnym urzędzie cywilnym wraz z formularzem wypełnionym w języku hiszpańskim i opłatą (około 60-100 euro).

Formularz:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427708144?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSpanish_Citizenship_by_Residence_Application_Form.PDF

 

Utrata obywatelstwa hiszpańskiego

Narodowość hiszpańska może zostać utracona w niżej wymienionych okolicznościach:

 • Jeśli jesteś osobą w wieku powyżej 18 lat, Twoim miejscem zamieszkania nie jest Hiszpanii i dobrowolnie nabywasz inne obywatelstwo. W tym przypadku utrata obywatelstwa następuje trzy lata po nabyciu obcego obywatelstwa lub gdy nie zadeklarujesz chęci zachowania hiszpańskiego obywatelstwa,
 • Jeśli sam zrzekniesz się obywatelstwa hiszpańskiego,
 • Jeśli małoletni urodzeni poza Hiszpanią, uzyskali obywatelstwo hiszpańskie i są dziećmi obywateli Hiszpanii, którzy urodzili się poza Hiszpanią, i jeżeli prawo kraju, w którym żyją przyznaje im inne obywatelstwo (chyba, że zadeklaruje chęć zachowania obywatelstwa w ciągu trzech lat od ukończenia 18 lat lub daty wyzwolenia),

Narodowość hiszpańska nie zostanie utracona w przypadkach opisanych powyżej, jeśli Hiszpania jest w stanie wojny.

Ponadto, Hiszpanie „nie z pochodzenia” tracą swoją narodowość, jeżeli:

wykorzystują wyłącznie na okres trzech lat swoje poprzednie obywatelstwo (z wyjątkiem przynależności państwowej tych krajów, z którymi Hiszpania podpisała umowę o podwójnym obywatelstwie),

 • Uczestniczą dobrowolnie w armii obcego kraju lub pełnią funkcję publiczną w obcym rządzie,
 • Kłamali lub popełniali oszustwo, gdy ubiegali się o hiszpańskie obywatelstwo.

Podwójne obywatelstwo

Starasz się o obywatelstwo hiszpańskie musisz wiedzieć, że w momencie jego otrzymania według władz hiszpańskich, stracisz obywatelstwo polskie na terenie Hiszpanii.

Pamiętaj, w momencie odebrania dokumentów, które potwierdzą Twoje nowe obywatelstwo, zrzekasz się w deklaracji pisemnej obywatelstwa polskiego. Po otrzymaniu obywatelstwa hiszpańskiego Twój dokument tożsamości (DNI) zgodnie z prawem hiszpańskim zostanie uzupełnione o nowe nazwisko – w urzędzie stanu cywilnego dopiszą Ci rodowe nazwisko matki. Będziesz musiał zmienić te dane we wszystkich miejscach, w których legitymowałeś się zanim zostałeś obywatelem Hiszpanii.

Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Prawo polskie nie zabrania obywatelowi polskiemu na nabycia obywatelstwa innego kraju.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim  (Dz.U. z 2012 r. poz. 161, z późniejszymi  zmianami):

„Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

Tak jak wynika z artykułu, jest wiele możliwości, aby uzyskać hiszpańskie obywatelstwo. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące obywatelstwa w Hiszpanii – napisz o tym w komentarzu. Na wszystko postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Tak jak wiesz, od kiedy Polska jest prawnym członkiem UE, wszystko się zmieniło i dla nas, obywateli Polski , otrzymać obywatelstwo hiszpańskie nie jest tak ważne jak dla innych cudzoziemców, którzy pochodzą z innych krajów. Przy zakupie Nieruchomości w Hiszpanii nie jest potrzebne, natomiast po ewentualnym zakupie nieruchomości warto się po prostu zameldować.

img

Villlamar

Powiązane posty

Hiszpański numer NIE – praktyczny poradnik dla cudzoziemca 2019

Słyszałeś o numerze NIE, ale nie wiesz czym on właściwie jest oraz jak się o niego ubiegać?...

Kontynuuj czytanie
przez Villlamar

Dołącz do dyskusji